Intenzivní výukové kurzy pro majitele psů

určeno i pro mimobrněské zájemce

 

Máme pro Vás novou originální nabídku intenzívního individuálního výukového kurzu, kde vás naučíme, jak podle naší vlastní metodiky cvičit svého psa. Společně vyřešíme problémy vašeho psa, o kterých píšete do "Psí poradny." Po zkušenostech s nápravou psů, se kterými jsme pracovali v našem hotelu, vám můžeme pomoci s vyřešením téměř jakéhokoliv problému, který potřebujete odstranit u Vašeho psa.

V žádním případě se nejedná o cvičák, kde majitel neustále pod dohleden výcvikáře vydává různé kombinace povelů Sedni, Lehni, Vstaň, Zůstaň za pamlsky, nejde o zádné bezúčelné drezůrování psů. Zde majiteli poskytneme sérii navazujích přednášek o celé problematice výchovy psa v tom duchu, jak je popisováno v článcích v rubrice Odborné články a v odpovědích v rubrice "Psí poradna".  Vše doplníme ukázkami s našimi psy a hlavně si majitel prakticky vyzkouší u svého psa, že vše, o čem píšeme, funguje ale, a to hlavně - dává okamžitě velmi kvalitní výsledky.

Můžeme zaručit, že každý, kdo u nás tento kurz absolvoval, si kromě nových vědomostí a poznatků odvezl domů úplně jiného psa. Psa pozorného, vnímavého, kontaktního, klidného, poslušného, psa, u kterého je napraveno právě to chování vašeho psa, které vám působí nesnáze a problémy.

Naučíme Vás jak dosáhnout všeho toho, o čem píšeme v rubrice "Odborné články" a v rubrice "Psí poradna". Jedana věc je teorie, jak to má být, druhá věc je, jak toho dosáhnout konkrétně u Vašeho psa. A třetí, ta nejobtížnější, je naučit Vás, abste toho u svého psa dosáhli sami pod naším vedením.

Kromě všech vašich speciálních požadavků vám v kurzu nabízíme následující:

 1. Základní poslušnost včetně: všechny základní povely, odložení, přivolání, chůze u nohy bez napínání vodítka, klidy
 2. Vybudování kontaktu se psem - pes vnímá majitele víc, než své okolí
 3. Agresivitu vůči lidem, jiným psům
 4. Bázlivost, která se projevuje všemi možnými způsoby, jako je: reakce na nenadálé zvuky, pes se bojí lidí, jiných psů, pes nechce být doma sám, ustrašené chování v nových, neznámých situacích a podobně
 5. Pes ničí věci majitele, popřípadě demoluje byt
 6. Pes znečisťuje byt (močení, kálení, značkování)
 7. Pes venku požírá odpadky
 8. Socializace štěněte (jak naučit pravidla chování mezi lidmi a ostatními psy)
 9. Komunikace se psem
 10. Pes v nepřítomnosti majitele vyje a štěká

Za tři, či čtyři dny samozřejmě nezvládneme do posledního písmene vše, co je ve výše uvedené nabídce, ale v restauraci také "nesníte celý jídelní lístek". Ale můžeme zaručit, že se toho naučíte opravdu hodně a získáte takové pevné základy, že na nich už můžete dál stavět sami.


Intenzívní individuální výukový kurz pro majitele psů, kteří jsou:

 • mimo dojezdovou vzdálenost Brna
  jedná se o intenzivní 3 až 4-denní intenzívní výukový kurz v celkové délce 16 až 20 hodin. Denně to pak to pak dle domluvy zhruba jeden šestihodinový blok, nebo dva asi tříhodinové bloky.
  Výuku je možno dohodnout dle vašich časových možností i přes víkend na dny: pátek (pondělí)+sobota+neděle.
  Ubytování lze zamluvit v některém z blízkých přilehlých penzionů, který se nacházejí buď přímo v Brně u lesoparku "Wilsonův les", nebo v některém z penzionů v blízkosti brněnské přehrady. Obojí poskytne možnosti výborných vycházek. Wilsonův les se nachází v docházkové vzdálenosti od hotelu, brněnská přehrada je autem od hotelu vzdálena asi 10 minut jízdy a je tam levnější ubytování.

 • z Brna a okolí
  je rozložen do osmi dvouhodinových lekcí, na které majitel dochází se svým psem a tam mu je vše vysvětleno a provedena náprava chování psa. Problém, který má Váš pes, přitom dokážeme odstranit.
  Celou metodiku a postup nápravy chování pro odstranění vašeho problému vymyslíme přímo na místě, vše přitom vysvětlím a vše vám ukážu na mých psech a také si prakticky ukážeme, jak postupovat s výcvikem a nápravou chování u vašeho psa.
  Žádné pevné termíny nejsou stanoveny - termíny lekcí domlouváme kdykoliv v průběhu týdne včetně sobot a nedělí, v průběhu celého dne.
  Termín následující lekce je vždy dohodnut na lekci předchozí dle časových možností majitele psa.

V kurzu zúročíme moje dlouholeté pedagogické zkušenosti z 15-ti let výuky matematiky na vysoké škole, kde mně rukama prošlo na 5.000 studentů. Další zkušenosti jsem získal na zkouškách loveckých psů, kterých jsem absolvoval se svými, nebo s cizími psy hodně vysoko přes stovku. Tam jsem se vždy poučil z dovedností jiných, ale hlavně pak jsem čerpal analyzováním chyb mých i cizích, které byly příčinou neúspěchu. Mimoto jsem sbíral po mnoho let zkušenosti z toho, jak se k sobě na mých výcvicích, kterých jsem uspořádal hodně přes stovku, k sobě chovají psi, když jsou ve skupině dohromady. Pokud toto chování člověk dobře pochopí a dokáže se ke psům chovat stejně, pak mu psi rozumějí. A od toho je už jen malinký krůček k tomu, aby také poslouchali.